profesionální dodavatel
zařízení stavebních strojů

Oscilátor hydraulického pláště

  • SWC Serious Casing Oscillator

    Oscilátor vážného pouzdra SWC

    Většího tlaku při vkládání lze dosáhnout oscilátorem Casing namísto adaptéru Casing Drive, Casing lze zabudovat i do tvrdé vrstvy. Casing oscilátor vlastní takové přednosti, jako je silná adaptabilita na geologii, vysoká kvalita dokončené hromady, nízká hlučnost.