profesionální dodavatel
zařízení stavebních strojů

Super souprava

  • SD2200 Super Rig

    Super souprava SD2200

    SD2200 je multifunkční plně hydraulický stroj na hromádky s pokročilou mezinárodní technologií. Může nejen vrtat vyvrtané piloty, příklepové vrtání, dynamické zhutňování na měkkém základu, ale má také všechny funkce rotační vrtné soupravy a pásového jeřábu. Překračuje také tradiční rotační vrtnou soupravu, jako je vrtání do ultra hlubokých děr, perfektní kombinace s vrtnou soupravou s plným pláštěm pro provádění složitých prací.